GYDYMAS. TECHNOLOGIJOS. MOKSLAS

Mūsų gydytojai, slaugytojai ir kiti kraujo bei onkologinių ligų specialistai Jums parinks individualią diagnostiką bei gydymą.

Biobankas

Biobankas – tai biologinės medžiagos ir su ja susijusios sveikatos informacijos kolekcija, kuri yra dinamiška, nuolat pildoma ir naudojama biomedicininiuose tyrimuose. Biobankas padeda sumažinti atotrūkį tarp biomedicininių tyrimų ir sveikatos priežiūros praktikos, greitai aprūpindamas mokslininkus kokybiškais žmogaus biologiniais ėminiais, kurie reikalingi baziniams, palyginamiesiems, potencialių vaistų ar net individualizuotos medicinos tyrimams.

Jūsų dalyvavimas Biobanko veikloje yra itin svarbus, nes pasitarnaus biomedicinos mokslo pažangai, naujų sveikatinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo metodų, kartu ir geresnės visuomenės kūrimui.


 

Biobanko tikslas – suteikti Lietuvos ir užsienio mokslinei ir industrinei bendruomenei prieigą prie didelės apimties standartizuotų ir susistemintų žmogaus biologinės medžiagos mėginių, siekiant plėsti fundamentines žinias apie įvairias ligas, optimizuoti ir tobulinti ligų diagnostiką ar gydymą.

Santaros klinikų Biobankas veikia Santaros klinikų sudėtyje. Biobankas yra finansuojamas Santaros klinikų, paramos, tikslinių subsidijų, paslaugų lėšomis.

Šiuo metu Biobanke kaupiami įvairūs sveikų asmenų bei hematologinėmis, onkologinėmis, infekcinėmis, genetinėmis, retomis bei lėtinėmis neinfekcinėmis  ligomis sergančių pacientų mėginiai: kraujas, kaulų čiulpai, smegenų skystis, audiniai, nuograndos bei įvairios jų dalys. Sveikatos informacija yra laikoma atskirai Santaros klinikų Elektroninėje ligos istorijoje.

Biobanke sukaupti mėginiai patogumo dėlei yra suskirstyti į kolekcijas, apie kurias daugiau informacijos galima rasti BBMRI – ERIC Directory portale.

Biomedicininių tyrimų, kuriems atlikti išduoti Biobanke saugoti ėminiai ir (ar) sveikatos informacija, sąrašas:


 

VUL SK Biobanko darbuotojai

 

Iškilus klausimams, prašome kreiptis:

Daniel Naumovas – Biobanko vedėjas-vyresnysis tyrėjas

daniel.naumovas@santa.lt

+37069771119

Arba bendruoju Biobanko el. paštu: biobankas@santa.lt


 

Biobankas vykdo savo veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymu (Nuoroda į dokumentą).

Gavus asmens sutikimą dalyvauti Biobanko veikloje, Biobankas turi teisę gauti asmens sveikatos informaciją iš Santaros klinikų, Santaros klinikų valdomų bei tvarkomų informacinių sistemų, kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ligos (sveikatos) istorijų, jų tvarkomų informacinių sistemų, kitų valstybės registrų ir (ar) valstybės informacinių sistemų (pvz. Vėžio registro, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos, Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro, kt.).

Biobanke tvarkomi žmogaus biologiniai ėminiai, likę po chirurginių operacijų, invazinių ir (ar) intervencinių procedūrų, ir sveikatos informacija tvarkomi Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 8 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka vieną mėnesį po chirurginės operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros atlikimo ir praėjus šiam terminui bus sunaikinti, jeigu asmuo ar sutikimą duodantis asmuo neduos sutikimo.

Biobanke tvarkomi asmens biologiniai ėminiai ir (ar) sveikatos informacija gali būti teikiami mokslininkams-tyrėjams, atliekantiems biomedicininį tyrimą Lietuvoje ar užsienyje, kitiems biobankams. Biologiniai ėminiai ir (ar) sveikatos informacija teikiami taip, kad nebūtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės.

Biobanke tvarkomos sveikatos informacijos konfidencialumą užtikrina visi fiziniai (tyrėjai) ir juridiniai asmenys, kurie naudojasi šia sveikatos informacija, taip pat Biomedicininių tyrimų etikos įstatyme nurodyti subjektai (įvairūs registrai, kt. institucijos). Tik šie asmenys, turintys specialias prisijungimo priemones, turi prieigą prie Biobanke saugomos sveikatos informacijos.

Atskirais atvejais Biobankas asmens biologinius ėminius ir (ar) sveikatos informaciją ar juos naudojant gautus biomedicininių tyrimų rezultatus ar jų dalį, kurie leidžia nustatyti asmens tapatybę, galės suteikti tik teismo sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

Asmuo, dalyvaujantis Biobanko veikloje, turi teisę raštu kreiptis į Biobanką ir gauti informaciją apie tai, ar Jo biologinis ėminys ir (ar) sveikatos informacija buvo panaudoti moksliniams tyrimams. Asmuo gali gauti informaciją apie konkretų biomedicininį tyrimą.

Kadangi dalyvavimas Biobanko veikloje yra savanoriškas, asmuo turi teisę atsisakyti, o pradėjęs, gali bet kada nutraukti dalyvavimą Biobanko veikloje. Norėdamas atšaukti savo sutikimą dalyvauti Biobanko veikloje asmuo ar sutikimą pasirašęs asmuo turi užpildyti nustatytos formos prašymą. Užpildytą rašytinio atšaukimo dalyvauti Biobanko veikloje formą siųskite adresu:

Biobankas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 5, 08661 Vilnius

biobankas@santa.lt

Dalyvavimo Biobanko veikloje sutikimų formos:

 


 

Asmens duomenys tvarkomi pagal:

Biobankų priežiūrą Lietuvoje vykdo kelios institucijos.

Licencijos biobankams išdavimo sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Prieš pradedant bet kokį biomedicininį tyrimą su biobanke saugomais žmogaus biologiniais ėminiais ir (ar) sveikatos informacija, pagal kompetenciją leidimą atlikti biomedicininį tyrimą išduoda Lietuvos bioetikos komitetas  ar regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas (Vilniaus regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas, Kauno regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas).

Jei tyrimas vyks su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje bus žmogaus biologiniai ėminiai, Lietuvos bioetikos komitetas  išduoda pritarimo liudijimą, o Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba išduoda leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą.

Informacija atnaujinta: 2024 – 06 – 07

Renginiai

Seminarai

Trečiadieniais 14:00-15:00

Ekstra seminarai

Pirmadieniais 14:00 - 15:00

Rezidentų seminarai

Pirmadieniais 14:00 - 15:00

Slaugytojų seminarai

Antradieniais 14:30 - 15:30

12

Padalinių

200+

Darbuotojų

20+

Klinikinių tyrimų

2000+

Transplantacijų

Partneriai

Santariškių g. 2, LT - 08661, Vilnius

+370 5 250 1717