GYDYMAS. TECHNOLOGIJOS. MOKSLAS

Mūsų gydytojai, slaugytojai ir kiti kraujo bei onkologinių ligų specialistai Jums parinks individualią diagnostiką bei gydymą.

Aktualijos

Santaros klinikų retų kraujo ligų centrui – aukščiausias tarptautinis įvertinimas

2023 m. balandžio 17 dieną Europos kraujo ligų referencijos tinklo „Eurobloodnet“ atliko Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro retų kraujo ligų veiklos auditą ir skyrė 96 balų įvertinimą iš 100 galimų. Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro (toliau – HOTC) specialistai ypač gerai įvertinti už jų atsidavimą gerinant pacientų priežiūrą ir atliekant įvairius mokslinius tyrimus. Pagrindinės audito išvados apie HOTC:

1.      Aktyvus dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose.

2.      Išskirtinė el. sveikatos ekosistema bendravimui.

3.      Pavyzdingas sveikatos centras kitiems „Eurobloodnet“ nariams.

4.      Nepriekaištingas asmens sveikatos priežiūros specialistų komandos atsidavimas ir įsipareigojimas specializuotai sveikatos priežiūrai suteikti.

 

HOTC centro veikla buvo vertinta pagal 7 kriterijus:

1.      Į pacientą orientuota priežiūra

2.      Centro veiklos organizavimas ir valdymas

3.      Moksliniai tyrimai, švietimas ir mokymas

4.      Keitimasis gerąja patirtimi, informacinėmis sistemomis ir e. sveikata

5.      Sveikatos paslaugų kokybė ir saugumas

6.      Specialistų kompetencija, patirtis ir priežiūros rezultatai

7.      Žmogiškieji ištekliai

Europos referencijos centrų tinklai (ERN) buvo sukurti, siekiant geresnės pagalbos retomis ligomis sergantiems pacientams. Šių tinklų tikslas – gerinti retų bei sudėtingų ligų diagnostiką bei gydymą, vykdyti mokomąją ir mokslo tiriamąją veiklas retų ligų srityje. Didelis dėmesys skiriamas klinikinės kompetencijos kėlimui, pacientų sveikatos priežiūros rezultatų gerinimui ir vienodoms galimybėms naudotis kokybiška sveikatos priežiūra visoje Europoje. ERN yra virtualūs tinklai, sujungiantys sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus visoje Europoje. Šiuo metu Europos Sąjungoje veikia 24 skirtingų retų ligų tinklai. Santaros klinikos dalyvauja 8 retų ligų tinklų veikloje.

 

Data:  2023-09-29

Renginiai

Seminarai

Trečiadieniais 14:00-15:00

Ekstra seminarai

Pirmadieniais 14:00 - 15:00

Rezidentų seminarai

Pirmadieniais 14:00 - 15:00

Slaugytojų seminarai

Antradieniais 14:30 - 15:30

12

Padalinių

200+

Darbuotojų

20+

Klinikinių tyrimų

2000+

Transplantacijų

Partneriai

Santariškių g. 2, LT - 08661, Vilnius

+370 5 250 1717