GYDYMAS. TECHNOLOGIJOS. MOKSLAS

Mūsų gydytojai, slaugytojai ir kiti kraujo bei onkologinių ligų specialistai Jums parinks individualią diagnostiką bei gydymą.

Seminarai – archyvas

Čia yra seminarų archyvo puslapis. Norint peržiūrėti seminarų pranešimus BŪTINA registracija www.hotc.lt (jei anksčiau nesiregistravoje), po registracijos susisiekti el. paštu: mingaudas.busevicius@santa.lt.

Data

Tema

Pranešėjas

Seminaro medžiaga

2021 01 18

Posttransplantacinė limfoproliferacinė liga

B. Pugačiūtė

PDF

2021 01 13

Neutrofilų transfuzijos ir jų toksiškumas

B. Pugačiūtė

PDF

2021 01 13

Neutrofilų transfuzijos ir jų toksiškumas

D. Vasilevskaja

PDF

2021 01 11

Hemofagocitinė limfohistiocitozė

L. Davainis

PDF

2021 01 04

Pykinimas ir jo kontrolė

V. Vaitekėnaitė

PDF

2020 12 07

Dauginė mieloma ir aloKKLT: mūsų patirtis ir literatūros apžvalga

A. Dapkevičiūtė

PDF

2020 11 25

HL allo HSCT

U. Ringeliavičiutė, A. Žučenka

PDF

2020 11 18

R/R ŪML pacientų gydymas mažų dozių citarabinu ir glasdegibu

A. Žučenka, P. Burzdikaitė, G. Daukėlaitė

PDF

2020 11 11

R/R ŪML ACTIVE gydymo rezultatai

A. Žučenka

PDF

2020 11 09

Nėščiųjų trombocitopenija

K. Maneikis

PDF

2020 11 04

Imuninės CNS komplikacijos

R. Čepulytė

PDF

2020 10 19

Palaikomasis ŪML gydymas Sorafenib'u po aloKKLT

K. Maneikis

PDF

2020 10 14

Vit.B12 ir folatų stokos laboratorinė diagnostika

J. Songailienė

PDF

2020 10 12

Mieloproliferaciniai navikai

U. Ringelevičiūtė

PDF

2020 10 07

Odos T limfomos ir alogeninė KKLT

T. Daukšas

PDF

2020 10 05

CML ir aloKKLT mūsų patirtis ir literatūros apžvalga

A. Dapkevičiūtė

PDF

2020 09 23

Idiopatinė mielofibrozė ir aloKKLT: mūsų patirtis ir literatūros apžvalga

A. Dapkevičiūtė

PDF

2020 09 22

Savižudybės rizikos atpažinimas onkologine liga sergantiems pacientams

M. Turlinskienė

PDF

2020 09 21

Monokloniniai antikūnai ir jų nepageidaujamas poveikis

L. Davainis

PDF

2020 09 15

HOTC kokybės standartų reikalavimai ir standartų taikymas praktikoje (JACIE rekomendacijos)

V. Jeršovienė

PDF

2020 09 09

LLH

B. Pugačiūtė

PDF

2020 08 26

Mikrobiotos pokyčių po aloKKLT įtaka mirtingumui

L. Davainis

PDF

2020 08 24

Ankstuvųjų T pirmtakų ūminė limfoleukemija (ETP-ALL)

A. Dapkevičiūtė

PDF

2020 08 19

Minimalios liktinės ligos neigiamumo svarba prieš aloKKLT ŪML pacientų grupėje

V. Vaitekėnaitė

PDF

2020 08 17

Pegiliuotos asparaginazės tylioji inaktyvacija ir toksiškumas

R. Semaškevičienė

PDF

2020 08 12

Tumoro lizės sindromas

K. Maneikis

PDF

2020 08 10

R/R HL gydymas nivolumabu ir alogenine KKLT

S. Černauskienė

PDF

2020 08 05

Įgimta TTP

L. Davainis

PDF

2020 08 03

DDBLL: R-CHOP vs intensyvesnis gydymas

S. Černauskienė

PDF

2020 07 27

Hodžkino limfomos tarpinės rizikos grupės gydymo taktika

S. Černauskienė

PDF

2020 07 14

Etinės ir moralinės dilemos slaugytojų darbe

M. Turlinskienė

PDF

2020 06 16

Griuvimų rizikos valdymas ir prevencija

A. Černovas

PDF

2020 03 04

Pacientų, kuriems nustatyta multirezistentiškų bakterijų kolonizavimas žarnyne, gydymo rifaksiminu, rezultatų analizė

R. Petrauskaitė

PDF

2020 03 02

R/R ŪML sergančių pacientų gydymas VUL SK: ACTIVE vs FLAG-Ida

K. Maneikis, A. Žučenka, V. Vaitekėnaitė, V. Gritėnas

PDF

2020 02 26

Kraujotakos infekcijų diagnozė. Naujų metodų apžvalga

D. Naumovas

PDF

2020 02 24

Trombocitopatijos. Heparino indukuota trombocitopenija

A. Dapkevičiūtė

PDF

2020 02 19

CART toksiškumas

Š. Judickas

PDF

2020 02 17

Imuninė trombocitopenija

B. Pugačiūtė

PDF

2020 02 10

18s rRNR fragmentas likvore - CNS grybelinių infekcijų žymuo

U. Ringelevičiūtė, S. Kiverytė

PDF

2020 02 05

Centrinės nervų sistemos limfomų lokalizacijos ir naviko tūrio reikšmė pacientų išgyvenamumui

Ž. Chomanskis

PDF

2020 02 03

Albumino (ne)skyrimas klinikinėje praktikoje

L. Davainis

PDF

2020 01 27

Neutropeninis enterokolitas

U. Ringelevičiūtė

PDF

2020 01 22

Haploidentinės aloKKLT su PTCy režimu rezultatų palyginimas su kitų donorų PTCy aloKKLT rezultatais

R. Čekauskienė

PDF

2020 01 20

Clostridium difficile infekcijos diagnostika ir gydymas

K. Maneikis

PDF

2020 01 06

Alo KKLT CMML gydyme: mūsų patirtis ir literatūros apžvalga

A. Dapkevičiūtė

PDF

2019 12 18

R/R DDBLL pacientų gydymas Pola-BR

S. Černauskienė

PDF

2019 12 04

CD30+ periferinės T limfomos gydymas A+CHOP ir autoKKLT

S. Černauskienė

PDF

2019 11 13

Ankstyva TTP diagnostika ir gydymas

K. Maneikis

PDF

2019 10 30

R/R ŪML pacientų gydymas Glasdegibu ir LDAraC

A. Žučenka, G. Daukėlaitė, P. Burzdikaitė

PDF

2019 10 14

R/R AML pacientų ACTIVE gydymo rezultatų apžvalga. ŪML HOTG gydymo gairės.

A. Žučenka

PDF

2019 09 23

Miegas ir triukšmas

S. Tutinaitė

PDF

2019 09 18

Monokloninė gamapatija su inkstų pažeidimu

L. Davainis

PDF

2019 09 16

Suaugusiųjų pacientų, gydytų KKLT, povakcininių antikūnų seropozityvumo dažnis

K. Maneikis

PDF

2019 09 11

Vyresnio amžiaus pacientų DDBLL gydymas

S. Černauskienė

PDF

2019 09 09

Vitamino D ir vitamino C trūkumas tarp hematologinių pacientų

L. Davainis

PDF

2019 09 04

PET rodiklių reikšmė DDBLL ir HL prognozei

S. Černauskienė, R. Komiagienė

PDF

2019 08 28

PD-L1 geno pokyčiai - markeris atsakui į gydymą nivolumabu?

S. Černauskienė, V. Dirsė

PDF

2019 08 21

Mielominė liga: EHA 24 naujienos

R. Čepulytė

PDF

2019 08 07

Citokinų indukuoti natūralūs kileriai

A. Bukauskas

PDF

2019 08 05

TTP: EHA 24 naujienos

A. Dapkevičiūtė

PDF

2019 07 24

DDBLL recidyvo CNS profilaktikos strategija

S. Černauskienė

PDF

2019 07 17

M371 - naujas germinacinių navikų biomarkeris

D. Diglys

PDF

2019 07 15

Išankstinių granulocitų infuzijų įtaka febrilios neutropenijos metu pacientams, kolonizuotiems karbapenemams atspariomis gram-neigiamomis bakterijomis, atliekant haploidentišką transplantaciją

R. Petrauskaitė

PDF

2019 07 03

Cirkuliuojanti DNR - DDBLL biomarkeris

S. Černauskienė, M. Stoškus

PDF

2019 06 26

Ne-germinacinio centro difuzinės didelių B ląstelių limfomos gydymas Ibrutinibu + R-CHOP

S. Černauskienė

PDF

2019 05 29

Progresuojančios multifokalinės leukoencefalopatijos gydymas priešvirusiniais T limfocitais

A. Bukauskas

PDF

2019 05 22

Su limfoma asocijuotas hemofagocitozės sindromas

S. Černauskienė

PDF

2019 05 20

Trombopoetino receptorių agonistų pritaikomumas pirminiam ir antriniam trombocitų atsistatymo sutrikimui po alogininės KKLT

R. Čepulytė

PDF

2019 05 16

Naujųjų antibiotikų, skirtų mutirezistentiškų gram neigiamų infekcijų gydymui, apžvalga

R. Petrauskaitė

PDF

2019 05 15

I-os eilės DDBLL gydymas R-CHOP vs DA-EPOCH-R

S. Černauskienė

PDF

2019 05 13

R/R AML pacientų gydymo apžvalga. ACTIVE indukcinio ir palaikomojo gydymo rezultatai

A. Žučenka

PDF

2019 04 29

ALLTogether: sutrikusios metotreksato eliminacijos gydymo algoritmas

R. Semaškevičienė

PDF

2019 04 24

Krešėjimo tyrimus įtakojantys pre-analiziniai veiksniai. ADTL ir protrombino laiko metodų ypatumai, svarbūs klinikiniai aspektai

V. Banys

PDF

2019 04 17

Monocitų subpopuliacijos ir CMML diagnostika

R. Matuzevičienė

PDF

2019 04 15

Indolentinės NHL ar MCL pirmos eilės gydymas BR vs R-CHOP

S. Černauskienė

PDF

2019 04 08

Asparaginazės sąlygotos alerginės reakcijos

R. Semaškevičienė

PDF

2019 04 03

Nodulinė limfocitų dominavimo Hodžkino limfoma-gydyti ar stebėti?

S. Černauskienė

PDF

2019 04 01

ŪML genominių aberacijų ir mutacijų nustatymas naudojant naujos kartos sekoskaitą

R. Norvilas

PDF

2019 03 25

Hematologinių pacientų klinikinė mityba

L. Davainis

PDF

2019 03 04

Transplantato prieš šeimininką ligos gydymas tocilizumabu

A. Bukauskas

PDF

2019 02 27

Double-expressor B limfomų gydymas ibrutinibu

S. Černauskienė

PDF

2019 02 25

Beta laktamų, kolistino bei kitų antibiotikų terapinis vaistų monitoringas

J. Songailienė

PDF

2019 02 20

Rituksimabo svarba CNS limfomos gydymui

S. Černauskienė

PDF

2019 02 18

Įgytos aplastinės anemijos patogenezė

U. Ringelevičiūtė

PDF

2019 02 11

Alltogether (ūminei limfoblastinei leukemijai gydyti) protokolo pristatymas

R. Semaškevičienė

PDF

2019 01 28

Stažuotėje “Gram negative Infections: from Laboratory to Patient’s bedside (Kill Bad Bugs 4.0)” (Italija, Udinė. Santa Maria della Misericordia ligoninė) įgytos infekcinių ligų gydymo ir diagnostikos patirties apžvalga

R. Petrauskaitė

PDF

2019 01 23

CD30+ periferinės T limfomos gydymas

S. Černauskienė

PDF

2019 01 16

R/R AML pacientų gydymo apžvalga. Palaikomasis gydymas sorafenibu po aloKKLT FLT3+ pacientų grupėje

A. Žučenka, V. Vaitekėnaitė ir A. Suraučiūtė

PDF

2019 01 14

Liumbalinė punkcija antiagregantų fone

L. Kryžauskaitė

PDF

2019 01 09

Vyrensių pacientų Hodžkino limfomos gydymas

S. Černauskienė

PDF

2019 01 07

Pancitopenija: galimos priežastys ir diagnostikos algoritmas hematologams

A. Dapkevičiūtė

PDF

2018 09 12

Hemoraginio cistito sukelto BK viruso po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos gydymas

R. Petrauskaitė

PDF

2018 05 02

ŪML minimalios liktinės ligos tyrimai naujos kartos sekoskaitos metodu

E. Gineikienė

PDF

2018 02 01

Su MDS/AML susiję paveldimi sindromai bei genetinio ištyrimo/konsultacijų taktika HOTC

E. Preikšaitienė, V. Dirsė

PDF

2018 01 31

Oksidacinio fosforilinimo ir antiapoptotinių baltymų reikšmė atsparių/recidyvavusių ūminių mieloleukemijų gydyme

A.Žučenka

PDF

2017 12 20

Imuninė trombocitopenija

A. Degulys

PDF

2017 12 01

22-ojo EHA kongreso naujienos: IgVH tyrimas NKS, subklonai ir jų klinikinė reikšmė

M. Stoškus

PDF

2017 11 15

Lėtinės TPŠL gydymas ibrutinibu

A. Bukauskas

PDF

2017 10 18

ŽLA tipavimas naujos kartos sekoskaitos metodu: MIA FORA NGS HLA FLEX

A. Jakubauskas

PDF

2017 10 11

CHIP didėjanti klinikinė reikšmė hematologijoje: somatinės mutacijos neaiškios kilmės citopenijose

R. Norvilas

PDF

2017 09 05

AloKKLT analizė

V. Pečeliūnas, R. Čekauskienė, O. Mickevičiūtė

PDF

2017 08 23

Su KKLT asocijuotos trombinės mikroangiopatijos gydymo naujovės: komplemento sistemos inhibicija

A. Žučenka

PDF

2017 07 19

Telomerų ilgis mielomoje: kritinis veiksnys išgyvenamumo analizėje

V. Dirsė

PDF

2017 07 12

Cukrinis diabetas. AutoKKLT

V. Pečeliūnas

PDF

2017 07 05

Genų ekspresijos vertė ŪML rizikos įvertinimui

E.Gineikienė

PDF

2017 06 07

Įgimtos sferocitozės diagnostika ir gydymas

A. Degulys

PDF

2017 06 01

Pilotinio distreso termometro tyrimo rezultatai HOTC

M.Turlinskienė, R.Grumulaitienė

PDF

2017 05 31

Sunkaus sepsio gydymas beta laktaminiais antibiotikais: tęstinė versus pertraukiama infuzija

R. Petrauskaitė

PDF

2017 05 18

Preleukeminė kloninė hematopoezė ŪML. Praktiniai pavyzdžiai HOTC. Preleukeminė hematopoezė donoruose esant aKKLT

V. Dirsė

PDF

2017 05 04

Ph-like ūminė limfoleukemija

R. Norvilas, L.Griškevičius

PDF

2017 05 03

TREC ir KREC - žymenys T ir B ląstelių neogenezei po aloKKLT

M. Stoškus

PDF

2017 04 27

Anti-HLA antikūnų įtaka ankstyvoms komplikacijoms ir negiminingų donorų aloKKLT

A. Jakubauskas

PDF

2017 04 19

Invazinės kandidozės, aspergiliozės ir mukormikozės ECIL-6 gydymo gairės, skirtos KKLT ir leukemija sergantiems pacientams

R. Petrauskaitė

PDF

2017 04 13

Laikas nuo simptomų pradžios iki diagnozės nustatymo ir gydymo skyrimo sergant kraujo navikinėmis ligomis: ligos specifikos, paciento ir sveikatos sistemos įtaka. VULSK HOTC Dienos stacionaro duomenys.

A. Dapkevičiūtė

PDF

2017 04 12

Hospitalinių infekcijų, sukeltų multirezistentiškų mikroorganizmų, protrūkių analizė

R. Petrauskaitė

PDF

2017 04 05

Eozinofilijos ištyrimo ir gydymo gairės

S. Bušeckaitė

PDF

2017 03 22

Auto KKLT perspektyvos vyresniems mielomine liga sergantiems pacientams

R. Čepulytė

PDF

2017 03 15

Donoro KIR reikšmė haploidentinėse transplantacijose, KIR nustatymo metodika

R. Čekauskienė, A. Jakubauskas

PDF

2017 02 15

Geležies trūkumo gydymas viena intraveninės geležies doze

R. Čepulytė

PDF

2017 02 09

Pacientų distreso įvertinimas HOTC

E. Urbutienė, M.Turlinskienė, R.Grumulaitienė

PDF

2017 02 02

Hodgkino limfoma: EscBEACOPP vs ABVD-PET taktika

T. Daukšas

PDF

2017 02 01

Palaikomojo gydymo rituksimabu nauda sergant mantijos zonos limfoma

A. Žučenka

PDF

2017 01 25

Decitabinas ŪML ir MDS su tp53 mutacija gydyti

S. Bušeckaitė

PDF

2017 01 12

Suaugusiųjų SOS diagnostika ir gydymas HDMP. Užsienio centrų ir VULSK gydymo efektyvumo ir išgyvenamumo palyginimas.

M. Vaišvilas

PDF

2017 01 11

Ibrutinibas DLBLL gydyti, molekuliniai mechanizmai

V. Dirsė

PDF

2017 01 11

Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po aloPKKLT

R.Pileckytė

PDF

2017 01 05

Busulfano toksiškumas ir įtaka išgyvenamumui po aloKKLT vaikų ir jaunų žmonių grupėse

T. Daukšas

PDF

2017 01 05

Busulfano įtaka išgyvenamumui po aloKKLT sergančiųjų Žilibero sindromu grupėje

A. Žučenka

PDF

2016 12 21

LML ilgalaikės remisijos be gydymo

I. Tavorienė

PDF

2016 12 15

PMF ilgalaikisgydymas JAK2 inhibitoriais

T. Daukšas

PDF

2016 12 14

Ūminės mieloleukemijos NGS MRD

R. Norvilas, E. Gineikienė

PDF

2016 11 16

Lėtinė TPŠL ir mezenchiminės ląstelės

A. Bukauskas

PDF

2016 11 10

CTLA-4 blokada po aloKKLT

S. Bušeckaitė

PDF

2016 11 10

Sarkomų genetinė rizika

R. Norvilas

PDF

2016 11 03

CDK4/6 kelio aktyvacija onkologijoje, molekulinių biomarkerių detekcija ir jų inhibicijos biologija

V. Dirsė, R. Norvilas

PDF

2016 11 02

Kortikosteroidų ir intraveninio imunoglobulino palyginimas gydant imuninę trombocitopeniją nėštumo metu

A. Žučenka

PDF

2016 10 27

Onkohematologinių pacientų vaisinguvo išsaugojimas. Vaisingumo technologijų poskyrio pirmieji rezultatai

Ž. Gudlevičienė, R. Baušytė

PDF

2016 10 19

AML genominė klasifikacija ir prognozė

E. Gineikienė

PDF

2016 10 05

Radioterapijos vaidmuo gydant pirminę CNS limfomą

T. Daukšas

PDF

2016 09 28

Ankstyvų ŪML M3 komplikacijų patogenezė, profilaktika bei gydymas

R. Petrauskaitė

PDF

2016 09 21

CLL-IPI prognostinis indeksas

R. Pileckytė

PDF

2016 09 21

Venetoclax LLL gydyti

R. Pileckytė

PDF

2016 09 14

Mielominės ligos recidyvo po autologinės KKLT gydymas naujos kartos proteosomų inhibitoriais

V. Pečeliūnas

PDF

2016 08 24

RT metodai bei galimybės, gydant Mycosis Fungoides

T. Daukšas

PDF

2016 08 17

LT-CLL2s tyrimo rezultatai

R. Pileckytė

PDF

2016 08 10

Klinikinis refrakterumo trombocitų masei algoritmas, pirminiai HOTC rezultatai

L. Kryžauskaitė

PDF

2016 07 20

Tarpinis PET, gydant Hodgkino limfomą

S. Bušeckaitė

PDF

2016 07 14

Melanomos, kolorektalinio bei plaučių vėžio skystoji biopsija: pirmieji HOTC MRMS rezultatai bei naujos literatūros apžvalga

R. Norvilas

PDF

2016 07 13

Klinikinė GIST skystosios biopsijos nauda

D. Diglys

PDF

2016 05 11

Enterococcus faecium atsparumo antibiotikams mechanizmai, jų klinikinė reikšmė

R. Petrauskaitė

PDF

2016 05 05

Urgentinė limfomų diagnostika ir gydymas

S. Bušeckaitė

PDF

2016 04 21

Skubi pagalba sergant ūmine leukemija

R. Bertašiūtė

PDF

2016 03 03

Gydymo taktika esant masyviam kraujavim

R. Petrauskaitė

PDF

2016 02 24

IgM hemolizės diagnostika, komplemento svarba ir gydymo galimybės

A. Žučenka

PDF

2016 02 10

Refrakterumas trombocitų masės transfuzijoms: diagnostikos ir gydymo strategija

L. Kryžauskaitė

PDF

2016 02 03

Mielominė liga/MGUS: PET/KT bei citogenetinių tyrimų rezultatų interpretacija klinikinė praktikoje

A. Bertašiūtė, V.s Pečeliūnas

PDF

2016 01 20

Norovirusinė infekcija, naujienos

R. Petrauskaitė

PDF

2016 01 07

Hipereozinofilinis sindromas

A. Žučenka

PDF

2016 01 06

CNL, aCML, CMML molekulinė genetika

E. Gineikienė

PDF

2015 12 30

Senyvų daugine mieloma sergančių pacientų AutoKKLT

A. Bertašiūtė

PDF

2015 12 28

BCR-ABL1 like ALL: molekuliniai mechanizmai ir klinikinė reikšmė. IKAROS delecija: molekulinė biologija, prognostinė reikšmė

V. Dirsė

PDF

2015 12 23

COSTEM - ūTPŠL ir lTPŠL gydymas

A. Bukauskas

PDF

2015 12 17

Beta laktamų, kolistino bei kitų antibiotikų terapinis vaistų monitoringas

R. Petrauskaitė

PDF

2015 12 16

COSTEM - ūTPŠL ir lTPŠL profilaktika

A. Bukauskas

PDF

2015 12 10

Nauji glioblastomų molekuliniai žymenys

E. Vitkauskaitė, V. Dirsė, J. Ščerbak, D. Petroška

PDF

2015 12 09

cfDNR bei ovarų vėžiui svarbių mutacijų tyrimų kraujyje klinikinė reikšmė

S. Tulytė

PDF

2015 12 03

MSC ARDS, sunkiam sepsiui gydyti

A. Bukauskas

PDF

2015 12 02

cfDNR, RAS ir kitų kolorektaliniam vėžiui svarbių mutacijų tyrimų kraujyje klinikinė reikšmė

Edvina Vitkauskaitė

PDF

2015 11 26

Aspergiliozės diagnostika iškvėptame oro ėminyje

R. Petrauskaitė

PDF

2015 11 25

cfDNR, BRAF ir kitų melanomai svarbių mutacijų tyrimų kraujyje klinikinė reikšmė

A. Ranceva

PDF

2015 11 11

Genų mutacijų spektras, sergant MDS bei AA, bei jų klinikinė reikšmė

V. Dirsė

PDF

2015 11 04

HUS ir TTP diagnostikos apžvalga, komplemento inhibitoriai bei gydymo jais efektyvumo stebėsena; ADAMTS13 stebėsena, taikant plazmaferezę

S. Bušeckaitė

PDF

2015 10 28

SF3B1 reikšmė, diagnozuojant bei prognozuojant MDS

R. Bertašiūtė

PDF

2015 10 21

Steroidams atsparios TPŠL gydymas: ruksolitinib, vedolizumab, kiti?

A. Bukauskas

PDF

2015 10 07

Hematologinių pacientų hospitalizacijos į RITS gairės

Š. Judickas

PDF

2015 09 30

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena

R. Petrauskaite

PDF

2015 09 23

Vitamino B12 ir folio rūgšties klinikinė (praktinė) tyrimų interpretacija

A. Žučenka

PDF

2015 09 16

Kolonizacijos VRE ar linezolidui atspariais enterokokais įtaka chemoterapijos bei transplantacijos rizikai

R. Petrauskaitė

PDF

2015 09 09

CyBorDex kitų amiloidozės gydymo būdų kontekste

A. Bertašiūtė

PDF

2015 08 26

Gluteninė enteropatija ir EATCL

R. Bertašiūtė

PDF

2015 08 19

Recidyvų po RT dėl išplitusios Hodžkino limfomos analizė – HD15 studija

T. Daukšas

PDF

2015 08 12

Somatinės mutacijos ir klininė hemopoezė aplastinės anemijos metu

V. Dirsė

PDF

2015 08 05

ŽLA haplotipų įtaka KKLT rezultatams bei ŽLA sąsaja su ligomis

R. Čekauskienė

PDF

2015 07 22

Imunosupresinių pacientų enterovirus D68 infekcija

R. Petrauskaitė

PDF

2015 07 01

Atsparumo vankomicinui bei linezolidui mechanizmai, jų nustatymas bei klinikinė reikšmė

R. Petrauskaitė

PDF

2015 06 10

Imuninės sinapsės inhibitoriai

R. Bertašiūtė

PDF

2015 06 03

Vit. D. įtaka išgyvenamumui, sergant limfoma

S. Bušeckaitė

PDF

2015 05 13

Kolonizacijos multirezistentiškomis bakterijomis klinikinė reikšmė imunosupresuotiems pacientams ir jos naikinimo būdai

R. Petrauskaitė

PDF

2015 05 06

NGS limfoproriferacijų diagnostikai ir minimalios liktinės ligos sekimui

E. Gineikienė

PDF

2015 04 29

ŪML recidyvas po alotransplantacijos

S. Bušeckaitė

PDF

2015 04 22

TKI poveikis į kardiovaskulinę sistemą

I. Tavorienė

PDF

2015 04 08

Inovatyvi alo DNR minorinių kiekių analitika

E. Gineikienė

PDF

2015 04 01

Su kraujo transfuzija susijusios CMV perdavimo rizikos mažinimas. Naujas požiūris

L. Kryžauskaitė

PDF

2015 03 11

Kloninė hemopoezė ir kraujo vėžio rizika

E. Gineikienė

PDF

2015 02 18

Blogos prognozės germinogeninių navikų gydymas, vadovaujantis vėžio žymenų dinamika

A. Ranceva

PDF

2015 02 18

Regioninė hipertermija refrakteriems germinogeniniams navikams gydyti

D. Diglys

PDF

2015 02 11

FLT3-ITD ŪML

E. Gineikienė

PDF

2015 02 04

Sepsio express diagnostika

Š. Judickas

PDF

2015 01 28

Fekalijų transplantacija multiatsparių bakterijų dekonolizacijai

A. Bertašiūtė

PDF

2015 01 21

Sisteminė mastocitozė bei su ja siejamos cKIT bei kitų genų mutacijos

A. Bertašiūtė, E. Gineikienė, V. Dirsė

PDF

2014 11 26

Ph-like ŪLL molekulinė biologija ir taikinių terapija

E. Gineikienė

PDF

2014 11 12

KKLT rizikos predikcija: komorbidiškumas bei kiti veiksniai

R. Čekauskienė

PDF

2014 09 03

S. maltophilia pneumonija

Š. Judickas

PDF

2013 03 06

Antikūnų prieš ŽLA įtaką alogeninei KKLT

A. Jakubauskas

PDF

2013 01 02

Sisteminė mastocitozė: diagnostikos ypatumai, molekulinė biologija

J. Drachneris

PDF

2012 11 21

Imunologinis atsparumas trombocitų masės transfuzijoms. Diagnostikos metodai ir ypatumai.Gydymo galimybės. Leukocitų aktyvumo įvertinimas trombocitų masėje, taikant fotoinaktyvaciją ir jonizuojančią spinduliuotę

L. Kryžausakitė, R. Bertašiūtė

PDF

2012 11 15

Ph-like citogenetika. IKAROS, PAX5 aberacijų biologiniai mechanizmai ir klinikinė reikšmė ALL. Suagusiųjų ALL SNPa rezultatai

V. Dirsė

PDF

2012 11 14

Kumbso mėginys ir jo atlikimo metodai

B. Kabelienė

PDF

2012 11 07

Chemoimunoterapijos LLL rizikos kategorijos

R. Pileckytė

PDF

2012 10 31

TP53 mutacijų prognostinė vertė lėtinėje limfoleukemijoje: ar jos visos vienodai „blogos“?

V. Valčeckienė

PDF

2012 10 17

JAK 46/1 haplotipas ir MPN

E. Gineikienė

PDF

2012 10 10

Alotransplantacijų komorbidiškumo rizikos grupės

V. Ivanauskaitė

PDF

2012 09 26

SNP-A tyrimai LLL, citogenetikos ypatybes

V. Dirsė

PDF

2012 09 19

MDS tėkmės citometrijos taikymas klinikinėje praktikoje

M. Janeliūnienė

PDF

2012 09 12

Bortezomibas, CD34 selekcija TPŠL profilaktikai

R. Jucaitienė

PDF

2012 09 05

ALK+ navikai

J. Drachneris

PDF

2012 08 22

HHV6 po alotransplantacijos

I. Klimienė

PDF

2012 08 08

Su chemotaksio 5 receptoriumi susijęs imuninis atsakas; keitimo antiretrovirusine terapija galimybė vystantis TPŠL.

A. Fokaitė

PDF

2012 07 18

Seminaras - diskusija. Kaip pagerinti kamieninių ląstelių šaldymą (tūrio redukcija, DMSO koncentracijos mažinimas, DMSO pakaitalai ir t.t.)

V. Valčeckienė

PDF

2012 06 27

SNP molekulinio kariotipavimo rezultatai - ŪLL. Genetinių tyrimų algoritmas HOTC

V. Dirsė

PDF

2012 05 23

Respiracinių virusų sukeltos pneumonijos, sergant onkohematologinėmis ligomis

I. Klimienė, A. Bertašiūtė

PDF

2012 05 23

Virusų metagenomika: naujų virusų paieška klinikoje

A. Jakubauskas

PDF

2012 05 16

Molekuliniai IG/TCR kloniškumo tyrimai. EUROCLONALITY iniciatyva ir rekomendacijos

M. Stoškus

PDF

2012 05 09

Trombocitų patogenų redukcijos tyrimo tarpiniai rezultatai

L. Kryžauskaitė

PDF

2012 05 02

SNP molekulinio kariotipavimo metodo principai ir prais pritaikymas onkohematologijoje

V. Dirsė

PDF

2012 04 25

Ph (-) MPN gydymo rekomendacijos nėštumo metu

S. Pakštytė

PDF

2012 04 11

Gaucher ligos naujienos

A. Degulys

PDF

2012 03 21

TPMT genotipas ir toksiskumas gydant purino analogais

E. Gineikienė

PDF

2012 03 14

Citogenetinių prognostinių grupių reikšmė: ŪML ir MDS

V. Dirsė

PDF

2012 03 07

Trombocitų lizatas mezenchiminių ląstelių kultūrose

V. Valčeckienė

PDF

2012 01 18

HIT diagnostika, gydymo strategija

L. Kryžauskaitė

PDF

2012 01 18

HIT diagnostinis algoritmas

T. Žvirblis

PDF

2012 01 18

Laboratorinė HIT diagnostika

V. Banys

PDF

2012 01 05

Pirminė mielofibrozė, rizikos stratifikacija. Ruksolitinibas

S. Pakštytė

PDF

2011 12 28

Klinikinė citogenetika onkohematologijoje: chromosomų vizualizacijos, nomenklatūros ir interpretacijos principai bei prognostinių grupių sudarymas

V. Dirsė

PDF

2011 12 21

XIV LLL tarptautinio seminaro naujienos

R. Pileckytė

PDF

Renginiai

Seminarai

Trečiadieniais 14:00-15:00

Ekstra seminarai

Pirmadieniais 14:00 - 15:00

Rezidentų seminarai

Pirmadieniais 14:00 - 15:00

Slaugytojų seminarai

Antradieniais 14:30 - 15:30

12

Padalinių

200+

Darbuotojų

20+

Klinikinių tyrimų

2000+

Transplantacijų

Partneriai

Santariškių g. 2, LT - 08661, Vilnius

+370 5 250 1717